विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

सन्तली ढुङ्गेल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

९०६

यम बहादुर भारती

स्वतन्त्र

-

इन्द्र बहादुर नेपाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

६७८५

केशव राज गिरी

नेपाली काँग्रेस

६२४५

भेष नाथ ढुङ्गाना

उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टी

१५

संक बहादुर तामाड

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

१३०

कुमार श्रेष्ठ

स्वतन्त्र

-
११०

कृष्ण बहादुर ठकुरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी)

१०३

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

बाल कुमारी सापकोटा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

६८७७

तुल्सी कुमारी श्रेष्ठ

नेपाली काँग्रेस

५७६०

माया तामाङ

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

५०

जित बहादुर भारती

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

१०६२

वडा नं १

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

सानु कान्छा श्रेष्‍ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

५९३

केशव लाल श्रेष्ठ

स्वतन्त्र

-

तोक बहादुर तामाङ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

४७४

बिकाश लामा

नेपाली काँग्रेस

२२९

जित बहादुर तामाङ

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

१३

वडा नं २

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

टेक बहादुर लामा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

७६

विष्णु प्रसाद सापकोटा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

४६३

भिम बहादुर तामाङ

नेपाली काँग्रेस

४०९

वडा नं ३

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

छेम्पो तामाङ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

दिपक कटुवाल

नेपाली काँग्रेस

५१९

राम कुमार लामा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

४०६

राम प्रसाद ढुंगाना

उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टी

वडा नं ४

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

राजु श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

६३३

सोम छिरिङ तामाङ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

जयराम नेपाल

उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टी

लाल बहादुर श्रेष्ठ

नेपाली काँग्रेस

१४२

कृष्ण श्रेष्ठ

स्वतन्त्र

-

वडा नं ५

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

श्याम कृष्ण श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

९८५

बुद्ध कुमार घले

नेपाली काँग्रेस

४८४

प्रेम बहादुर राउत

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२१

वडा नं ६

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

श्री बहादुर बस्नेत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

४९२

रामचन्द्र चुहान

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

४७

चन्द्र बहादुर तामाङ

स्वतन्त्र

-

चन्द्ध बहादुर खत्री

नेपाली काँग्रेस

२५७

हेम बहादुर बस्नेत

स्वतन्त्र

-
२२

वडा नं ७

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

कृष्ण प्रसाद दंगाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

७७५

महेश धिताल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

२५५

नारायण बहादुर दुलाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२२

वडा नं ८

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

राम कृष्‍ण दंगाल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

६८०

भिम बहादुर श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

३२१

शेर बहादुर ठकुरी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२६१

वडा नं ९

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

वल राम गिरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

८२५

यज्ञ बहादुर कामी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

आइतन तामाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१६२

दिलिप राना मगर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

१५

रेशम श्रेष्ठ

स्वतन्त्र

-

वडा नं १०

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

वेल बहादुर महत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

६३५

ध्रुव कुमार थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

४१

झम्क बहादुर महत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१२९

वडा नं ११

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

नकुल गिरी

नेपाली काँग्रेस

६१६

कुमार पराजुली

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

३६

सुदन राज गिरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१९७

रेशम तामाङ

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

१०

वडा नं १२

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

राधा कृष्ण गिरी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

६११

बाल कृष्‍ण गिरी

नेपाली काँग्रेस

४७

भर बहादुर गिरी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२०

वडा नं १३

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

शुक्र राज प्याकुरेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

८६८

मधु राम दुलाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

झलक बहादुर नेपाल

नेपाली काँग्रेस

१८९

अर्जुन सुवेदी

स्वतन्त्र

-

वडा नं १४

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

सुमन तामाङ

मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन

बल बहादुर तामाङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

६६५

केशर बहादुर श्रेष्ठ

नेपाली काँग्रेस

१३२

राम बहादुर तामाङ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी