मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवारदलक्षेत्रपदवडाभाेट
बेचनी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबलवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)445
मान्‍ती देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबलवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)393
सोमित्रा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालएकडारा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)670
रबरु देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालएकडारा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)695
रेसमा देवी सदाजनता समाजवादी पार्टी, नेपालएकडारा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)816
मिरा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालएकडारा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)571
सकुन्तला देवी पासमानजनता समाजवादी पार्टी, नेपालएकडारा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)951
गेणा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालसोनमा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)234
श्‍याम कला देवी चमारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालसोनमा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)637
रामपरी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालसाम्सी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)685
मान्ती देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालसाम्सी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)786
निसोहरिया देवी खत्‍बेजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमहोत्तरी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)356
ललिता देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमहोत्तरी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)381
आशा देबी दासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमहोत्तरी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)362
निरो देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालपिपरा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)912
रिता देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालपिपरा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)795
शोभा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालपिपरा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)817
लिलम देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालपिपरा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)448
रामसखी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालपिपरा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)845
अनिता देबीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजलेश्वर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)११789