मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवारदलक्षेत्रपदवडाभाेट
अमृता कुमारी माझीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालचक्रघट्टा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)788
राजवती देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालचक्रघट्टा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)495
श्‍याम कुमारी रामजनता समाजवादी पार्टी, नेपालचक्रघट्टा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)459
सविता देवी दासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालचक्रघट्टा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)797
प्रमिला देवी पासवानजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकौडेना गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)751
निलम देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकविलासी नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१०610
कुसमी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालकविलासी नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1201
समुन्द्री देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमलंगवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)११593
सरिता देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमलंगवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१०282
अमिरखा देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमलंगवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)440
कविता देवी पासवानजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमलंगवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)923
सुशीला देवी महरा चमारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमलंगवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)564
गोदावरी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमलंगवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)440
गहनी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबरहथवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१७745
सुमित्रा देवी महराजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबरहथवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१४359
ललिता पासवानजनता समाजवादी पार्टी, नेपालईश्वरपुर नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)803
जिबो कुमारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमनरा शिसवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)491
पुकारी देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमनरा शिसवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)847
गिता देवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमटिहानी नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)253
रामरति देवी चमैनजनता समाजवादी पार्टी, नेपालबलवा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१०453