मतगणनाको विस्तृत परिणाम

उम्मेदवारदलक्षेत्रपदवडाभाेट
कौशी दमाईजनता समाजवादी पार्टी, नेपाललम्की चुहा नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)527
रुक्मणी महतौजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजोशीपुर गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)547
चन्द्र धामा रैदासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालरामग्राम नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)१०474
पार्वती लोहारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालरामग्राम नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)357
गंगा लक्ष्मी हरिजनजनता समाजवादी पार्टी, नेपालरामग्राम नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)386
बाला हरिजनजनता समाजवादी पार्टी, नेपालरामग्राम नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)383
मानोरानी रैदासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालगुलरिया नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)११812
शान्ती पासीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालनेपालगंज उपमहानगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)439
माया वती रैदासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालनरैनापुर गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)656
पुष्पा कुमारी रैदासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालनरैनापुर गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)834
रेखा खटिकजनता समाजवादी पार्टी, नेपालडुडुवा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)631
पतङगा धोबीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालडुडुवा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1290
सुशिला कुमारी चमारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालडुडुवा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1731
लक्ष्मी पासीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजानकी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1093
अनिता धोवीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालजानकी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)1154
प्रभावती कोरीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालशुद्धोधन गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)716
संगीता पासीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालशिवराज नगरपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)722
माधुरी लोहारजनता समाजवादी पार्टी, नेपालविजयनगर गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)825
आरती रैदासजनता समाजवादी पार्टी, नेपालयसोधरा गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)436
गुञ्जेश्‍वरी चमाइनीजनता समाजवादी पार्टी, नेपालमायादेवी गाउँपालिकावडा सदस्य (दलित महिला)813