महालक्ष्मी उपाध्याय(डिना)
मकवानपुर-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य

नेपाली काँग्रेस
२५६८३मत

अन्य उम्मेदवारहरु