गणेश पौडेल
रुपन्देही-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२५७९५मत