सोमबार, ०७ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

शुक्रबार, ११ जेठ २०८१, ०८ : ३१
शुक्रबार, ११ जेठ २०८१

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ । 

शुक्रबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज हरियो ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा, प्याज सुकेकाे ८२ रुपैयाँ, लोकल गाजर ५६ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ । 

स्थानीय काउली ५५ रुपैयाँ, बन्दा लोकल ४० रुपैयाँ, लौका ५५ रुपैयाँ, भिण्डी ३६ रुपैयाँ र लोकल सानो गोलभेँडा ४३ रुपैयाँ ६० प्रति केजी तोकिएको छ । 

 

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ३८.०० रू ५०.०० रू ४३.६०
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २८.३३
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३४.००
आलु रातो के.जी. रू ५२.०० रू ५८.०० रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४६.०० रू ४८.०० रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) केजी रू ५०.०० रू ५२.०० रू ५१.००
आलु सेतो के.जी. रू ४२.०० रू ४५.०० रू ४३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ८०.०० रू ८५.०० रू ८२.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ३५.०० रू ४५.०० रू ४०.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू २५.०० रू ३२.०० रू २७.४०
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४६.६७
बोडी(तने) के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मटरकोशा के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
तितो करेला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
परवर(तराई) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
घिरौला के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
झिगूनी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३५.०० रू ४०.०० रू ३८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भिण्डी के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
रायो साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
तोरीको साग के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
मेथीको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७२.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३२०.०० रू ३८०.०० रू ३५२.००
कुरीलो के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
न्यूरो के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सजिवन के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
पुदीना के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
इमली के.जी. रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५६.६७
तामा के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३०६.६७
केरा दर्जन रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
कागती के.जी. रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
अनार के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
आँप(मालदह) के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
आँप(दसहरी) केजी रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) केजी रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ३०.०० रू ३५.०० रू ३३.३३
मौसम के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
जुनार के.जी. रू ३००.०० रू ३२०.०० रू ३१०.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ४५.०० रू ६५.०० रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
रुख कटहर के.जी. रू ५०.०० रू ७०.०० रू ६०.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
किवि केजी रू ६००.०० रू ६५०.०० रू ६२५.००
आभोकाडो के.जी रू ६००.०० रू ६५०.०० रू ६२५.००
अदुवा के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू १००.०० रू १२०.०० रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १३०.०० रू १५०.०० रू १४०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
लसुन हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
हरियो धनिया के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १८२.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५६.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३२०.०० रू ३४०.०० रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
राजा च्याउ के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
सिताके च्याउ के.जी. रू १,०००.०० रू १,०००.०० रू १,०००.००

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप