सोमबार, १४ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची

बिहीबार, १३ वैशाख २०८१, ०८ : २९
बिहीबार, १३ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ । 

बिहीबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ४७ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । प्याज सुकेको ६७ रुपैयाँ ६० पैसा लाेकल गाजर ५५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेकाे छ । 

स्थानीय काउली १४५ रुपैयाँ, लौका ३५ रुपैयाँ, भिण्डी १०५रुपैयाँ र लोकल सानो गोलभेँडा २५ रुपैयाँ  प्रति केजी तोकिएको छ । 

फलफूल तथा तरकारी ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू २८.०० रू ३५.०० रू ३१.००
आलु रातो के.जी. रू ४५.०० रू ५०.०० रू ४७.६०
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
आलु सेतो के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ६५.०० रू ७०.०० रू ६७.६०
गाजर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गाजर(तराई) केजी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २५.०० रू ३५.०० रू ३०.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
बोडी(तने) के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
मटरकोशा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
टाटे सिमी के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
भटमासकोशा के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
तितो करेला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
लौका के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
परवर(तराई) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
चिचिण्डो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
घिरौला के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
झिगूनी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ४०.०० रू ४५.०० रू ४३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू २०.०० रू ३०.०० रू २४.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू १५.०० रू २५.०० रू २०.००
भिण्डी के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
स्कूस के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
रायो साग के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
पालूगो साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
चमसूरको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
तोरीको साग के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
मेथीको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
प्याज हरियो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १८०.०० रू २२०.०० रू १९६.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३८०.०० रू ४२०.०० रू ३९६.००
कुरीलो के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
न्यूरो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
ब्रोकाउली के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सजिवन के.जी. रू ८०.०० रू १००.०० रू ९०.००
कोइरालो के.जी. रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
रातो बन्दा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
ग्याठ कोबी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
सौफको साग के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२६.६७
पुदीना के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
तोफु के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
कागती के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
अनार के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
अंगुर(कालो) केजी रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
जुनार के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६४.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २४.००
रुख कटहर के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९६.६७
किवि केजी रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
आभोकाडो के.जी रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
अदुवा के.जी. रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.००
लसुन हरियो के.जी. रू १३०.०० रू १६०.०० रू १४६.६७
हरियो धनिया के.जी. रू ६०.०० रू ८०.०० रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २७०.०० रू २८०.०० रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २५०.०० रू २६०.०० रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप